Kontakty

2v1,s.r.o

Budovateľská 38

08001 Prešov 

IČO: 44533551

DIČ: 2022744966

IČ DPK:SK 2022744966

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke číslo:  21054/P

Číslo účtu: 4018366148/7500 - IBAN: SK18 7500 0000 0040 1836 6148

 

Mobil: (+421) 0907 085 086